Werkwijze

Wat wil jij?

Wanneer je na een vrijblijvend kennismakingsgesprek creatieve psychosociale begeleiding wilt ontvangen, plannen we een intakegesprek. Tijdens de intake praten we over je doel. Wat is je wens of je verlangen? Waarom wil je juist dit doel bereiken? Heb je hier al ervaring mee en is je wens haalbaar? En wanneer wil je deze vervuld hebben?

In beeld brengen

We brengen concreet in beeld wat jij zou willen veranderen, waar je last van hebt. Maar ook je sterke kanten en eigen kracht. Zo krijg je helder wat voor jou belangrijk is en waarmee jij geholpen wilt worden. Samen stellen we een plan op voor de begeleiding en kiezen we werkvormen die bij jou passen en kiezen we materiaal waar jij mee wilt werken.
We kunnen diverse middelen gebruiken, zoals beelden, creatief materiaal, symbolen, rituelen, lichaamstaal, spel en waar passend de inzet van dieren en de natuur.

Informatie over rouwreacties

Emoties en stress zijn normale reacties bij een ‘abnormale’ gebeurtenis. Tijdens de begeleiding kan ik je ook informeren over hoe mensen voelen, denken en doen bij bijvoorbeeld rouw en hoe de omgeving daar op kan reageren. Je omgeving heeft invloed op je verwerkings- of veranderingsproces. Je familie, sociale netwerk en je cultuur zijn belangrijk bij herstel.Soms is het nodig een netwerk te activeren of te versterken. In mijn begeleiding heb ik oog en aandacht voor je omgeving. In overleg met jou betrek ik deze waar het zinvol is.

Meer weten over mijn aanpak?

Neem contact met mij op een vrijblijvend informatiegesprek. Zie contactpagina.

reacties-omgeving-500