Beeldende therapie

Beeldende therapie kan helpen om beter greep te krijgen op emotionele problemen. Problemen worden door beeldend werken ervaren en zichtbaar, en daarmee helder en bespreekbaar.

Op non-verbale wijze uiten van gevoelens

Beeldende therapie maakt gebruik van de creatieve mogelijkheden die ieder mens heeft om gevoelens op non-verbale wijze te kunnen uiten. Je kunt zo uitdrukking geven aan datgene wat binnenin jou leeft, zonder daarvoor per se woorden te hoeven gebruiken. Soms is het namelijk niet (of onvoldoende) mogelijk om gevoelens en emoties te verwoorden die je met je meedraagt. Je kunt ook zó goed van woorden gebruik maken, dat je daarmee niet meer toekomt aan je gevoel. De gevoelens krijgen via het gebruik van het materiaal kans om uit te spreken wat het hoofd rationeel weet uit te schakelen.

Via beeldend materiaal

Bij de beeldende therapie wordt bij de behandeling gebruik gemaakt van beeldend materiaal, zoals klei, textiel, hout, steen, metaal, verf- en tekenmaterialen. De manier waarop je werkt en het werkstuk dat door jou gemaakt wordt, levert jezelf en mij informatie. Over jouw belevingswereld, je vaardigheden, de verhouding met je omgeving en de problemen die je daarin ervaart. De expressie en vormgeving van je emoties en gevoelens bevordert een (ontwikkelings-, genezings- en/of acceptatie)proces en helpt het verminderen van de door jou ervaren problemen.

Zelf ervaren en handelen

Beeldende therapie is een ervarings- en handelingsgerichte therapie. Het betekent dat je in het hier-en-nu ervaring opdoet wat het beeldend materiaal voor jou doet. Je bent zowel fysiek als psychisch bezig met de problemen die spelen. Er wordt vervolgens betekenis gegeven aan de ervaringen die je tijdens het beeldend werken opdoet. Je kunt daarmee vervolgens verbanden gaan leggen naar jouw dagelijks leven. Het gaat dus niet alleen om het creatief bezig zijn en het maken van een werkstuk. Het gaat erom wat het werken met het beeldend materiaal jou oplevert om een volgende stap te zetten in je leven.

vrijplaats-500-met-muur